بر اساس تصمیم مجلس نمایندگان و بر اساس ماده (61/اول) قانون اساسی و با گذشت مهلت قانونی تعیین شده در ماده 138/پنج/الف قانون اساسی قانون ذیل صادر گردید:

ماده 1 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

الف) شرکت‌های بخش خصوصی یا خارجی با موافقت وزارت نفت می‌توانند فرآورده‌های نفتی را با رعایت استانداردهای جهانی وارد کرده و به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان محلی نگه‌داری، حمل و به فروش برسانند. این فرآورده‌ها شامل:

 1. بنزین خودرو سواری با میزان حداقل 91% اوکتان 

 2. گازولین

 3. روغن موتور و انواع روغن(انواع روان کننده های روغنی)   

 4. گاز مایع (گاز آخانگی) 

 5. نفت سفید 

 6. قیر

‌ب) وزارت نفت باید جدول‌های ضمیمه شامل فرآورده‌های نفتی فوق بر اساس استانداردهای جهانی صادر نماید. 

‌ج) هر شرکتی که از احکام ماده اول تخلف نماید محکوم به:

 1. جریمه مالی حداقل (100000000) صد میليون و حداکثر (300000000) سی صد میليون دينار

 2. مصادره فرآورده‌های نفتی و وارداتی

 3. منع شرکت متخلف از ادامه فعالیت در صورت تکرار تخلف

ماده 2 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

فرآورده‌های نفتی وارداتی تعیین شده در این قانون به مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و هیئت وزیران می‌توانند بر اساس شرایط اقتصادی در تمدید این معافیت تجدید نظر فرمایند.

ماده 3 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

الف) شرکت‌های واردکننده بر اساس این قانون می‌توانند محل‌های فروش فرآورده‌های نفتی و مخازن فرآورده تهیه فرمایند همچنین می‌توانند پمپ‌های بنزین موجود را کرایه نمایند. 

ب) شرکت‌های مشمول مقررات این قانون نمی‌توانند بین تولیدات موجود و تولیدات وارداتی جمع نمایند.

ج) هر شرکتی که با احکام بند (ب) ماده فوق تخلف نماید محکوم به موارد ذیل می شود:

 1. غرامت مالی به میزان 500 میلیون دینار عراقی.

 2. منع از ادامه فعالیت به میزان یک ماه و همراه با مصادره تولیدات.

 3. هنگام تکرار تخلف محکوم به غرامت مالی به میزان 500 میلیون دینار و منع از ادامه فعالیت به نحو نهایی.  

ماده 4 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

الف) شرکت واردکننده ملزم به رعایت مقررات ایمنی و محیط زیست و کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای جهانی می‌باشد.     

ب) هر شرکت که مخالف احکام بند الف این ماده عمل نماید: 

 1. جریمه مالی حداقل 50 میلیون و حد اکثر 100 میلیون دینار عراقی برای بار اول.

 2. در صورت تکرار علاوه بر پرداخت جریمه فوق به منع از ادامه فعالیت محکوم می‌شود.

ماده 5 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

وزارت نفت، اداره مرکزی آمار و وزارت خانه‌های ذی‌نفع عملیات کنترل و مراقبت کیفی را انجام می‌دهند و شرکت ملزم است به مقررات و استانداردها پایبند باشد.  

ماده 6 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

به علاوه آنچه در قانون مجازات تصریح شده هر شخصی که فرآورده‌های نفتی را قاچاق نمود به جریمه مالی برابر با 5 برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم می‌شود و وسیله نقلی‌ای که برای قاچاق استفاده نموده صادر می‌گردد.

ماده 7 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

شرکت واردکننده ملزم می‌باشد مدارکی ارائه نماید که ثابت‌کننده مالکیت یا اجاره انبار و مخازن باشد.

ماده 8 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

وزیر نفت می‌تواند برای تسهیل اجرای احکام این قانون دستورالعمل‌هایی را که لازم می‌بیند صادر نماید.

ماده 9 قوانین واردات تولیدات نفتی در عراق

این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

دلایل توجیه کننده

با توجه به افزایش درخواست تولیدات نفتی و محدودیت تولید فعلا بایستی میزانی برای رفع نیازهای هموطنان تامین شده و برای تسهیل خدمت‌رسانی از بخش خصوصی برای این مهم دعوت به عمل آید. 

دستورالعمل‌های اجرای قانون واردات و فروش تولیدات نفتی 2006

ماده 1

شرکت متخصص مایل به واردات و فروش تولیدات نفتی بر اساس قانون فوق باید در وزارت تجارت یا اداره ثبت شرکت عراق و بر اساس قانون شماره 21 سال 1997 ثبت شده و دارای گواهی تمکین مالی و تجربه مورد نیاز جهت اهلیت یافتن برای انجام این فعالیت باشد. سرمایه اولیه شرکت نباید کمتر از 5 میلیارد دینار عراقی باشد.

ماده 2

شرکتی که مایل به واردات نفتی می‌باشد مدارک مربوط به معاملات تجاری خود را همراه با گواهی تمکین مالی صادره از بانک تجارت بانک مرکزی ارائه می‌نماید.

ماده 3

شرکتی که مایل به واردات تولیدات نفتی می‌باشد درخواست مجوز واردات می‌کند که در آن موارد ذیل باید ذکر گردد: 

نوع و میزان فرآورده وارداتی، منشأ، مشخصات فنی، ورودی مرزی مورد نظر برای واردات، مخازن مواد همراه با موارد مورد نیاز دیگر مذکور در پیوست شماره 1 که بخش جدایی‌ناپذیر این مقررات می‌باشد. 

ماده 4

شرکت واردکننده ملزم به واردات محصول به عراق در دوره نفوذ مجوز واردات می‌باشد. در غیر این صورت مجوز تمدید نمی‌شود. مگر آنکه تاخیر به دلیل فورس ماژور بر اساس صلاح‌دید وزارت نفت باشد. 

ماده 5

شرکت واردکننده ملزم به دستور العمل‌های وزارت نفت در ارتباط با مشخصات فنی پروژه می‌باشد که در پیوست شماره این مقررات ذکر شده‌اند. 

ماده 6

وارد ساختن محصولات به عراق صرفاً پس از تست و آزمایش فنی در آزمایشگاه‌های تخصصی و پذیرش آنها به وسیله یک نهاد ذیصلاح در ورودی مرزی

ماده 7

شرکت واردکننده ملزم می‌باشد مدارکی ارائه نماید که ثابت‌کننده مالکیت یا اجاره انبار و مخازن ارائه نماید. این مخازن باید مطابق با استانداردهای فنی بوده و ظرفیت آن کمتر از میانگین میزان واردات یک ماه نباشد. جزئیات دیگر آن در پیوست شماره 3 مشخص گردیده است.  

ماده 8

شرکت وارد کننده باید مالکیت محل‌هایی برای فروش (پمپ بنزین و ایستگاه‌های سوخت رسانی ثابت) داشته باشد یا قراردادهای رسمی کرایه این اماکن را از بخش دولتی عراق یا بخش خصوصی ارائه نماید.

ماده 9

شرکت واردکننده وسایل نقلیه تخصصی برای انتقال هر محصول داشته باشد یا کرایه نماید و دستورالعمل‌های مربوط به تهیه این وسایل رعایت نماید. 

ماده 10

شرکت واردکننده باید علامت‌های مشخص یا لوگوی خود را در محل‌های فروش، مخازن و وسایل نقلیه وضع نماید به نحوی که با شرکت‌های دیگر تمیز داده شود.

ماده 11

شرکت واردکننده باید در زمان نیاز به کمک از وزارت نفت و تشکیلات آن کمک‌های فنی و تعمیراتی و آزمایش محصولات مورد نیاز را در قبال پرداخت مبلغی به صورت توافقی در خواست نماید. 

ماده 12

شرکت واردکننده بایستی کالاها را مستقیماً یا از طریق نماینده قانونی و با مجوز وزارت نفت به فروش برساند. 

ماده 13

نمیتوان محصولات را به پالایشگاه‌های عراقی یا نهاد‌های رسمی دیگر فروخت.

ماده 14

شرکت واردکننده نمی‌تواند بین انبارسازی و فروش تولیدات نفتی بر اساس بند الف ماده اول قانون و محصولات امثال آن که تولید داخلی است جمع نموده و به شرکت مجوز محصولی را که از جانب وزارت نفت تولید می‌شود صادر نمی‌گردد. 

ماده 15

تولیدات نفتی وارداتی مورد تست و آزمایش فنی قرار می‌گیرند.

ماده 16

اماکن فروش، مخازن و وسایل نقلیه توسط وزارت نفت یا نهادهای ذیصلاح مورد بررسی و بازرسی قرار می‌گیرند.

ماده 17

شرکت واردکننده قیمت محصولات خود را روی بردهای نوری نوشته که همراه با واحد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.  

ماده 18

شرکت در صورت تمایل به تجدید مجوز واردات باید مدارک اثبات‌کننده تأمین میزان مورد نیاز محصولات را ارائه و در مدت صلاحیت مرتکب هیچ تخلفی نشده باشد.

ماده 19

شرکت واردکننده ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات وارداتی می‌باشد.