رئیس جمهور عراق، برهم صالح، بر اهمیت حمایت از مناطق  مرزی و توسعه آن و بهره‌گیری از تجربیات کشور برای تأمین و بهبود دستاوردهای اقتصادی و گردشگری ملی تأکید کرد. رئیس جمهور عراق در دیدار خود با مدیر گمرک عراق آقای کاظم العقابی بر اهمیت اقتصادی و امنیتی مناطق مرزی به گفتگو پرداخت در مقابل نیز مدیر گمرک عراق یک گزارش دقیق از کار کمیسیون و نقش نظارت در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی ارائه کرد و بر این موضوع تأکید کرد که کارهای گمرکی مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده در حال اجرا می‌باشد. وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین بنادر و ادارات مربوطه در منطقه کردستان نیز تأکید کرد و افزود برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای مبارزه با قاچاق و فساد درحال اجرا می‌باشد و تمام تلاش برای افزایش درآمد مرزها در حال انجام است و سعی می‌شود با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا سرعت ورود و خروج مسافران و کالا  از تمامی مرزها تسریع گردد.