در سی و چهارمین دوره نشست توسعه همکاری کشورهای اسلامی (کومسک ) وزیر تجارت عراق با همتایان خود به گفتگو نشست.

 وزیر بازرگانی عراق دکتر محمد هاشم در دیدار با ماجد بن عبدالله القاسبی، همتای سعودی خود، درباره گسترش روابط دوجانبه میان عراق و عربستان سعودی به گفتگو پرداختند. در این گفتگو  ماجد بن عبدالله، به تمایل پادشاهی عربستان سعودی به توسعه روابط دو جانبه و کار با عراق تأکید کرد. همچنین وی تمایل کشور خود برای امضای توافق‌نامه با عراق را در زمینه تسهیل تجارت و گمرکات به منظور تسهیل دسترسی کالاها به بازارهای دو کشور را بیان کرد.

در حاشیه  این نشست وزیر تجارت عراق با همتای قطری خود نیز به گفتگو پرداخت. علی الکویر، وزیر امورخارجه قطر، ابراز آمادگی دولت قطر برای کار و همکاری با عراق در همه زمینه‌ها و گسترش تجارت با عراق را ابراز کرد. وی همچنین موضوع توافقنامه حمل‌ونقل‌ بین قطر، ایران و ترکیه را مطرح و ابراز امیدواری کرد که عراق در چارچوب این توافقنامه قرار گیرد و عبور کالا و حمل‌ونقل‌ از طریق این کشورها تسهیل گردد.