گروه الرافدین در راستای مأموریت سازمانی خود مبنی بر توسعه و ساماندهی صادرات خدمات فنی و مهندسی در عراق، فعالیت‌های مرتبط خود را بر این اساسطراحی و ارائه نموده است. 

بسته خدمات شركت‌های مهندسی چیست؟

به صورت كلی می‌توان خدمات خود را در این زمینه به چهار فاز فعاليت تجاری و اقتصادی در عراق برای شركت‌های خدمات فنی و مهندسی متصور شد. گروه الرافدين به منظور ارائه خدمات مورد نياز شما، با در نظر گرفتن وضعيت فعاليت تجاری شما در بازارهای كشور عراق، متناسب با وضعيت‌های فوق، خدمات قابل ارائه به شركت‌های مهندسی را به ترتيب ذيل تعريف نموده است:

فعاليت‌های مطالعاتی و امكان سنجی بازار

اين وضعيت شامل حال شركت‌هايی می‌شود كه در حال بررسی بازار عراق و تصميم‌گيری راجع به نحوه فعالیت، سطح مطلوب و توجيه‌پذير فعاليت اقتصادی و سرمايه‌گذاری در عراق هستند.

 • مشاوره

 • برگزاری تور بازديد ميدانی (ويزا، هتل و اقامتگاه، ترانسفر، بليت، برنامه‌ريزی ملاقات كاری، راهنما و مترجم محلی و غیره)

ورود و استقرار تیم مهندسی به بازار عراق

اين وضعيت شامل حال كليه شركت‌هايی می‌شود كه مصمم به ورود به بازار عراق بوده و در ابتدای راه نيازمند به راه‌اندازی و تأمين زيرساخت‌های كسب و كار خود در كشور عراق می‌باشند:

 • ثبت شركت

 • ثبت نمايندگي

 • تجهيز دفتر كار

 • تأمين/ اجاره/ اشتراک‌گذاری دفتر كار

 • اخذ تسويه كانون وكلا

 • اخذ مفاصا حساب مالياتی

 • خدمات ترجمه

 • خدمات اداری محلی (مراجعه به سازمان‌ها و ادارات دولتی)

 • مديريت اجرايی شركت (اداره امور، اجرای برنامه‌های ابلاغی، پايش و ارائه گزارشات)

بازاريابی و جذب كار در عراق

اين وضعيت شامل حال شركت‌هايی می‌شود كه زير ساخت‌های لازم برای فعاليت تجاری در كشور عراق را فراهم نموده، و به دنبال جذب كار و يا برون سپاری برخی از امور اجرايی می‌باشند. به منظور جذب کار مناسب نیازمند شرکت در مناقصات هستند، گروه الرافدین به منظور شرکت در مناقصات چند مدل همکاری در نظر گرفته است.

 • معرفی فرصت

 • عضويت در خبرنامه مناقصات عراق

 • خريد و ارسال اسناد مناقصات

 • شركت در مناقصات به نيابت از متقاضی

 • مشاوره و مساعدت در اخذ ضمانت‌نامه

 • ترجمه متون

 • ثبت نام در Vendor List سازمان‌ها، ارگان‌ها و شركت‌های مورد نظر

 • انجام مذاكرات مؤثر

 • مشاوره در تنظيم اسناد مناقصات و يا تهيه پيشنهاد‌های فنی و مالی

 • برگزاری نشست‌های تخصصی

خدمات پشتیبانی پروژه

اين وضعيت شامل حال كليه شركت‌هايی می‌شود كه پروژه‌ای در حال آغاز یا انجام داشته و در راستای انجام كار و اجرای امور، نياز به پشتيبانی با خدمات تخصصی دارند:

 • تأمين نيروی انسانی متخصص و كارگاهی، ماهر و نيمه ماهر

 • تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات كارگاهی

 • تأمين مصالح و مصارف پروژه

 • خدمات مالی و جا‌به‌جايی وجوه (صرافی)

 • لجستيک اداری (پيگيری صورت وضعيت‌ها، امور اداری، مذاكره )

 • ويزا، ترانسفر، اقامت، سرويس‌های حفاظتی و امنيتی

 • حمل‌و‌نقل ماشين‌آلات، تجهيزات و مصارف پروژه

 • ترخيص كالا