رافدین در راستای سهولت انجام صادرات خدمات فنی و مهندسی در عراق برای شرکت‌های فنی و مهندسی سه مدل همکاری در نظر گرفته است که این سه مدل اصل پایه و اساس هر گونه توافقنامه‌ای را تشکیل خواهند داد.

 1. شفاف‌سازی روند همکاری فی‌مابین شرکت و مشاور از ابتدای همکاری

 2. بخش‌بندی سطح خدمات مرتبط و ایجاد فرصت انتخاب برای شرکت‌های متقاضی همکاری در هر یک از سطوح سه گانه

 3. آگاه‌سازی مشتری نسبت به بار مالی و هزینه‌ای براساس هر یک از سطوح انتخابی
   

نقش مشاور چیست؟

مشاور در این مدل نقش‌های ذیل را بر عهده خواهد داشت.

 1. شناسایی‌کننده و ارائه‌دهنده فرصت‌های مطلوب

 2. مشاوره در جهت ارائه رهنمودهای لازم برای افزایش شانس موفقیت

 3. پشتیبانی‌کننده کلیه فعالیت‌های مرتبط با موضوع پروژه‌ها

 4. امین طرفین همکاری و شرکت دستگاه کارفرمایی (عوامل مرتبط وی)سطوح همکاری

با توجه به مسئولیت مشاور که در این مدل نقش تسهیل‌کننده را دارد و نظر به شرایط متفاوت سازمان‌ها، خدمات موضوع این الگو در سه سطح مختلف طراحی و ذیلاً کلیات آن ارائه شده است. شرکت‌های متقاضی همکاری پس از مطالعه این شرح خدمات براساس استراتژی و شرایط سازمان خود می‌توانند هر یک از سطوح را انتخاب کنند.

توضیح: سطوح ارائه شده پیش‌فرض پیشنهادی اولیه شرکت می‌باشند. بدیهی است در صورت نیاز یا وجود شرایط خاص می‌توان در رابطه با تعدیل یا تغییر شرایط مذاکره کرد.

سطح اول همکاری

شناسایی‌، ارزیابی و معرفی فرصت‌های مطلوب و همچنین انجام عملیات پشتیبانی اولیه جهت شرکت در مناقصه تا زمان اعلام برنده.

 1. خرید اسناد مناقصه و ارسال به شرکت در کشور هدف با رعایت محدودیت‌های زمانی پروژه

 2. تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و پیشنهادات فنی و مالی مدارک معرفی شرکت به کارفرما

 3. شناسایی فرصت‌های مناسب و ارائه به شرکت متقاضی

 4. ارزیابی اولیه پروژه از لحاظ وضعیت منطقه، سوابق مشابه، احتمال موفقیت با توجه به دستگاه برگزارکننده مناقصه

 5. ترجمه اسناد مناقصه از زبان عربی به زبان مورد نظر (فارسی) و بالعکس ترجمه از زبان مبدأ (فارسی) به زبان عربی

 6. کمک به عوامل شرکت جهت تسهیل در امور سفر، اقامت، ترانسفر و غیره

سطح دوم همکاری

انجام کلیه عملیات سطح اول به علاوه کلیه خدمات مشاور فنی و سازمانی و بررسی‌های میدانی مرتبط با موضوع پروژه در راستای ارائه پیشنهادات فنی و مالی مناسب.

 1. حضور در جلسات بازگشایی با کات مناقصه و انعکاس نتایج آن به شرکت

 2. پیگیری‌های لازم تا انعقاد قرارداد

 3. کمک و مشاوره در زمینه تنظیم پیشنهاد مالی مناسب (کمک در شناسایی و کشف قیمت‌های پایه هزینه‌های مربوط به پروژه)

 4. شناسایی و ارائه موضوعات فنی که در کشور هدف حائز اهمیت است و می‌تواند به امتیازآوری پیشنهاد کمک کند.

 5. تأمین مترجم عربی در صورت ضرورت

 6. انجام امور اداری از طرق مقتضی در دستگاه‌های کارفرما در رابطه با پیگیری‌های موضوعات مرتبط با پیشنهاد ارائه شده در مناقصه تا زمان برنده شدن (رفع نواقص، مدارک تکمیلی، جلسات پرسش و پاسخ، مکاتبات تکمیلی و غیره)

سطح سوم همکاری

انجام خدمات مربوط به سطوح اول و دوم همراه با خدمات شناسایی و ایجاد موثر با عوامل تأثیرگذار در گزینش و انتخاب شرکت پیمانکار در دستگاه‌های کارفرمایی همچنین ارائه مشاوره لازم جهت معرفی ظرفیت و توانمندی‌های شرکت به دستگاه مناقصه‌گذار.

 1. تهیه رزومه شرکت و مدارک معرفی و به روز آوری آن‌ها به زبان عربی (از زبان مبدأ)

 2. هماهنگی برگزاری جلسات خاص در کشور مبدأ و مقصد

 3. شناسایی عوامل و نفرات موثر که در کمیته و گزینش شرکت برنده نقش اصلی دارند.

 4. ارتباط موثر و موضوعی با عوامل شناسایی شده

 5. انجام مذاکرات موثر و مرتبط با موضوع مناقصه مورد نظر و تنظیم توافقنامه‌ها و قراردادهای احتمالی با آنها.

 6. انجام تمهیدات لازم جهت جلب اعتماد فنی و مالی عوامل موثر عند اللزوم (تنظیم جلسات سه جانبه فی‌مابین نمایندگان دستگاه کارفرمایی، شرکت و شرکت کارگزار در کشور هدف و همچنیین دعوت نظرات نماینده دستگاه کارفرمایی جهت بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها و کارهای مشابه و یا انجام مذاکرات مالی و فنی در کشور مبدأ)هزینه‌های عملیاتی

در این مدل مسئولیت پیاده‌سازی کلیه عملیات اجرایی با توجه به سطح انتخابی شرکت به عهده مشاور می‌باشد. لذا ازهمان ابتدا تنخواهی در اختیار وی قرار داده می‌شود و تأمین کلیه هزینه‌های مرتبط از این منبع خواهد بود (تهیه اسناد مناقصه، خرید بلیط، ارسال و دریافت اسناد، ترجمه‌ها و غیره).

در این رابطه لازم است به نکات ذیل توجه گردد:

 1. میزان تنخواه با توجه به سطح خدمات انتخابی و نوع پروژه متفاوت می‌باشد.

 2. هزینه‌های مرتبط با پیاده‌سازی هر سطح از دو بخش اصلی تشکیل شده است که شامل:
  الف) هزینه‌های مستقیم مرتبط با عملیات سطح انتخاب شده.
  ب) هزینه‌های سربار مشاور که 30% هزینه‌های صورت گرفته می‌باشد.

 3. پس از پایان مرحله اجرایی نسبت به تسویه تنخواه براساس مستندات و الگوهای از قبل توافق شده بین طرفین اقدام خواهد شد.

 4. هزینه‌های سربار هر سطح نمی‌توانند از مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر باشند.

 5. میزان تنخواه و سقف حداقلی سربار


پاداش موفقیت ( success fee )

چنانچه اقدامات صورت گرفته منجر به موفقیت در مناقصه گردد با توجه به سطح انتخابی و توافق‌شده مبلغی به عنوان حق مشاوره و مساعدت از طرف شرکت به مشاور پرداخت می‌گردد. این مبلغ تابعی از حجم و نوع پروژه خواهد بود که در حین انعقاد قرارداد در قالب جدول تنظیم و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.


تضامین

در قبال کلیه پرداخت‌ها (تنخواه) و تعهدات مالی (پاداش موفقیت) تضامین معتبر بین طرفین مبادله می‌گردد.


مجرای ارتباطی

جهت امکان مدیریت مناسب فعالیت‌های واگذارشده به مشاور کلیه جلسات، مکاتبات و مراوده‌های احتمالی بین شرکت‌ها و دستگاه و یا عوامل کارفرمایی بایستی از طریق مشاور و یا با هماهنگی وی صورت گیرد.

در پایان متذکر می‌گردد که قرارداد نهایی براساس پیشنهاد اولیه ارائه شده و توافق‌نهایی تنظیم و منعقد خواهد شد و بدیهی است مبنای کلیه مراودات حقوقی و عملکردی خواهد بود.