پارلمان قوانین را برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آسان‌تر خواهد کرد. محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، در همایش انرژی اتاق بازرگانی آمریکا گفت که پارلمان برای تصویب قوانینی که به تسهیل روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کمک می‌کند، اقدام خواهد کرد. این تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای کمک به بازسازی عراق می‌باشد یکی از انتظارات مردم عراق در حال حاضر از دولت بازسازی کشور عراق می‌باشد و در این راستا مردم عراق مشتاق این امر هستند زیرا این روند با بیکاری جوانان عراق مبارزه خواهد کرد و رشد و شکوفایی اقتصادی در مناطق مختلف عراق را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین افزود در تکمیل پیروزی‌های بدست آمده زمان آن فرا رسیده است مناطق آسیب دیده بازسازی گردد و زندگی مجدد در این مناطق جریان گیرد. در این همایش نایب رئیس اتاق بازرگانی آمریکا از وجود فرصت‌های زیاد سرمایه‌گذاری در عراق برای کشورش و اعلام قریب الوقوع تأسیس شورای بازرگانی مشترک دو کشور خبر داد.