نخست‌وزیر عراق، عادل عبدالمهدی، پیشنهاد همکاری اقتصادی و شهری میان دولت‌های عراق و ژاپن، که شامل ایجاد صندوق مشترک برای تامین مالی پروژه‌های بازسازی از طریق مبالغ دریافتی از صادرات نفت به ژاپن است را مطرح کرد. عبدالمهدی در دیدار با مشاور ویژه نخست‌وزیر ژاپن کیناتارا و هیئت همراهش گفت که "عراق از روابط با ژاپن مفتخر است و از حمایت و پشتیبانی دولت ژاپن در زمینه امنیت، ثبات پروژه‌های بازسازی و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی"  قدردانی می‌کند.

وی گفت: ژاپن یک شریک عالی برای عراق خواهد بود زیرا بسیاری از پروژه‌های شهری و خدماتی را با موفقیت در عراق به پایان رسانده است. با توجه به ثباتی که عراق در پیش رو دارد و نگاه مردم جهان برای تعامل با  کشورعراق نخست وزیر عراق پیشنهاد مشارکت و همکاری اقتصادی و شهری بین دولت‌های عراق و ژاپن، که شامل ایجاد یک صندوق مشترک برای تامین مالی پروژه‌های بازسازی از طریق مبالغ دریافتی حاصل از نفت صادر شده به ژاپن را ارائه کرد و همچنین هدف دیگر از ایجاد این صندوق تشویق و حمایت شرکت‌های مشهور ژاپنی فعال در عراق برای تضمین موفقیت کار را بیان کرد وی افزود این امر، رابطه بین دو کشور را تقویت می کند، و روند بازسازی پروژه‌های اقتصادی را تسریع می‌بخشد. همچنین فرصت‌های شغلی برای جوانان عراقی ایجاد کرده و فرصتی مناسب برای حضور پررنگ‌تر کشور ژاپن در عراق و منطقه را فراهم خواهد ساخت. در مقابل مقام ژاپنی از طرح و پیشنهاد مطرح شده استقبال کرد و بیان کرد برای بررسی بیشتر این طرح با مقامات بالاتر ژاپنی اقدام خواهد کرد.