دولت عراق قصد دارد با ایجاد محیطی جدید بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات جدید به بخش خصوصی در پروژه‌های متوسط و بلند مدت در آینده را فراهم سازد، پس از بهبود نسبی شرایط امنیتی در بغداد و شهرهای عراق، بغداد به دنبال دستیابی به یک مدل سرمایه‌گذاری موفق در منطقه با توجه به استقبال کشورهای ترکیه، اردن، کویت، ایران برای سرمایه‌گذاری در این کشور می‌باشد یک مقام مسئول گفت: این تسهیلات شامل معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، آماده‌سازی یک محیط امنیتی مناسب و صدور ابلاغیه به ادارات دولتی برای جلوگیری از تأخیر هر گونه معاملات مربوط به سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است. وی هچنان به شهر بصره اشاره کرد و گفت: بصره یکی از بهترین مکان‌هایی است که می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن با سه کشور و وجود نفت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.