طبق قوانین کشور عراق در ابتدای هر سال میلادی تعرفه‌های گمرکی عراق طی بخش‌نامه‌ای به تمامی گمرکات ابلاغ می‌گردد. در این بخش‌نامه صرفاً درصد حقوق و عوارض گمرکی برای انواع مختلف کالا اعلام می‌گردد. همچنین علی رغم محاسبه سود و عوارض گمرکی، ضریبی تحت عنوان مالیات گمرکی عراق به ازای ورود هر کالا در زمان ترخیص کالا محاسبه می‌گردد. این مالیات حدود 65% عوارض گمرکی می‌باشد در حال حاضر طبق جدیدترین بخش‌نامه گمرک عراق، تعرفه‌های گمرکی عراق در سال 2019 به صورت زیر اعلام می‌گردد.

دانلود تعرفه‌های گمرک عراق در سال 2019

دانلود تعرفه‌های گمرک عراق