اتاق بازرگانی اتریشی با همکاری سفارت عراق در اتریش و انجمن مهندسان اتریش، نشستی را برگزار کرد، این نشست در نوع خود برای اولین بار است که برگزار می‌شود در این نشست هفتاد تن از کارشناسان، مهندسان، بازرگانان، مقامات دولتی اتریش و عراق و تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اروپا، کانادا و نمایندگان سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) برای بحث در مورد مهمترین جنبه‌های مهندسی و اقتصادی که در برنامه بازسازی شهر موصل کمک می‌کنند گرد هم آمدند. دبیر کل اتاق بازرگانی اتریش آقای مضر الخوجة، فرمود که ایده برگزاری این نشست برای بازسازی شهر موصل پس از برگزاری جلسات و کنفرانس‌های متعدد بین‌المللی در امور عراق می‌باشد و حضور نمایندگان پارلمان اروپا، نمایندگان بخش‌های عمومی و خصوصی از قاره‌های مختلف، نشان از اهمیت بازسازی شهر موصل عراق است که همه به دنبال اصلاح زیر ساخت‌های این شهر پس از رها سازی از دستان داعش می‌باشند.