برای اولین بار تصاویر ساختمان جدید بانک مرکزی عراق در پایتخت عراق، بغداد به نمایش گذاشته شد. ساختمان مذکور بلندترین برج در عراق است که شامل 37 طبقه و ارتفاع 170 متر بوده این ساختمان که بر رودخانه دجله اشراف دارد دارای سالن‌های کنفرانس ، موزه، خزائن طلا خواهد بود. بودجه اختصاص یافته جهت انجام  پروژه 800 میلیون دلارمی‌باشد این پروژه توسط مهندس معروف عراق زها الحدید که برای اولین باربرای کشور خود عراق طراحی انجام داده است صورت گرفت این پروژه بعد از رقابت 18 شرکت بین‌المللی به شرکت Daax Construction برای انجام عملیات اجرایی سپرده شد.