آلمان سالانه 100 میلیون یورو برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در عراق اختصاص خواهد داد. در دیدار وزیر دارایی عراق با سفیر آلمان و تعدادی از نمایندگان شرکت‌های آلمانی بزرگ دو طرف دیدگاه‌هایی درباره مکانیزم تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان عراق و آلمان را مورد بحث قرار دادند. سفیر آلمان بیان کرد: شرکت‌های آلمانی تمایل دارند کار خود را در عراق تقویت کنند و وارد پروژه‌های استراتژیک شوند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بهره‌مند شوند. در مقابل نیز وزیر عراق پاسخ داد: کشور عراق نیازمند انتقال تجربیات و دانش شرکت‌های آلمانی در زمینه‌های مختلف برای ارتقای خدمات به شهروندان می‌باشد.