شهر حله یکی از شهرهای قدیمی عراق و در مرکز استان بابل واقع شده است. این شهر یکی از مراکز مهم حوزه‌‌های علمی شیعه محسوب می‌شد به خصوص در رابطه با اشخاصی همچون علامه حلی که کسب علم در راه شیعه را از این شهر آغاز کرده است. حله از اوایل قرن ششم تا قرن دهم، مرکز علم و جهاد  حوزه علمیه شیعه بود در نزدیکی حله شهر باستانی هاشمیه قرار دارد که روزگاری پایتخت اولیه عباسی‌ها بود. شهر حله در قرن‌های 5 و 6 هجری قمری از زیباترین شهرها محسوب می‌شد.

رد الشمس

ردّ الشمس

بقعه‌ای با گنبد مخروطی شکل که بنا به روایاتی در این مکان به اذن خداوند متعال، خورشید پس از غروب برای امام علی (ع) برگردانده می‌شود تا حضرت علی (ع) پس از بازگشت از جنگ صفین در این بقعه نماز ظهر و عصر به جای آورد. این واقعه یکی از معجزات حضرت علی (ع) به شمار می‌آید که تاریخ نویسان از آن سخن می‌گویند.

مرقد حضرت ایوب

مرقد حضرت ایوب

حضرت ایوب یکی از انبیای بنی اسرائیل است که در تمامی بلایای دنیوی که بر وی نازل شد آن حضرت در آن بلایا صبر پیشه کرد و شکیبا بود. از جمله پیامبران الهی است که نام او در قرآن نیز آورده شده است. پیامبر اسلام در مورد حضرت ایوب فرموده است که او بسیار بردبار بوده است (صبر ایوب). صبر و سوگند وی داستان خاصی دارد. وی در سرزمین عراق وفات یافت.

 

 

 مرقد بکر بن علی

مرقد بکر بن علی

این مرقد در 6 کیلومتری حله قرار گرفته است. از نظر ظاهری می‌توان گفت دارای گنبدی کوچک است. قدمت بنای این اثر به اواخر دوران عثمانی‌ در عراق باز می‌گردد. این مرقد در سال 1412 هجری قمری بازسازی شد و در سال 1416 هجری قمری نیز ایوانی به حرم این اضافه شد. این حرم دارای سه رواق است. دو رواق آن متعلق به زنان و یک رواق متعلق به مردان است.

 

 

آرامگاه ابن ادریس حلی

آرامگاه ابن ادریس حلی

ابن ادریس حلی از بزرگان امامیه است وی کتاب مشهوری به نام  السرائر  از خود بر جای گذاشته است  به همین علت وی نیز بدین نام شهرت یافت و به صاحب السرائر معروف شد. آرامگاه ایشان هم اکنون درون شهر حله واقع است.

 

 

و در نهایت می‌توان از سایر اماکن زیارتی و سیاحتی حله به صورت زیر نام برد:

 • مرقد امامزاده قاسم

 • مرقد امامزاده حمزه

 • تپه حراقه

 • آرامگاه ابراهیم احمر العینین

 • آرامگاه ابو دمیعه

 • آرامگاه حسن الاسمر

 • آرامگاه اسماء بنت عمیس

 • قبر ابوالعباس سفاح

 • آرامگاه عمران بن علی (ع)

 • آرامگاه عون بن علی

 • آرامگاه ابن سعید حلی

 • آرامگاه ابن حماد واسطی

 • آرامگاه محقق حلی