شرکت مهندسی آلمانی زیمنس در حال کار بر روی یک قرارداد به ارزش 9 میلیارد یورو (10. 6 میلیارد دلار) در زمینه فناوری تولید برق در عراق می‌باشد. سخنگوی زیمنس گفت: "در ماه فوریه طرح خود را در مورد مسیر تولید برق عراق به حیدر العبادی نخست وزیر ارائه کردیم و از زمان برگزاری یک سری جلسات انجام پذیرفت که پاسخ مثبت از سوی دولت دریافت شد. در این طرح ما قصد داریم ظرف چهار سال، 11 گیگاوات برق تولید را اضافه کنیم، فراهم سازی هزار فرصت شغلی، وافزایش مهارت ها و آموزش در میان عراقی‌ها انجام دهیم". قابل ذکر است پروژه‌ مشابهی ظرفیت تولید برق مصر را با اضافه کردن 14.4 گیگاوات در 27.5 ماه، شبکه برق ملی را تقویت کرده است و 24000 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است.