شرکت‌های صادراتی فعال در حوزه تجارت با عراق همواره باید این نکته را در نظر داشته باشند که حفظ حقوق معنوی محصولات صادراتی در بازار این کشور بسیار حائز اهمیت  بوده و در به شهرت رسیدن محصول نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد. به این خاطر همواره به شرکت‌هایی که در بازار عراق حضور دارند پیشنهاد می‌شود حتما علامت و نام محصول خود را ثبت کرده تا ضمن رسیدن به هدف مذکور از هر گونه سوء استفاده از محصولشان جلوگیری به عمل آید.

فرآیند ثبت علامت و نام تجاری

تصویر1- فرآیند ثبت علامت تجاری در عراق