طبق قوانین جاری در کشور عراق کلیه شرکت‌های عراقی و غیر عراقی ملزم به رعایت امور حقوقی پس از ثبت شرکت در عراق می‌باشند و همواره عدم اطلاع از موارد ذیل سبب ایجاد اشکال و تاخیر در امور اجرایی شرکت‌ها در بازار عراق شده است. لذا این گروه به منظور تسهیل امور اجرایی شرکت‌های ثبت شده در کشور عراق اقدام به ارائه خدمات ذیل در بازار عراق نموده است:

  1. افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک‌های عراق

  2. تعیین مشاور قانونی (وکیل)

  3. تعیین محاسب قانونی (حسابرس)

  4. اجاره دفتر رسمی

  5. انجام اقدامات مالی و مالیاتی در 8/31 هر سال میلادی

  6. اعلام هر گونه تغییرات حقوقی در دفتر شعبه یا شرکت مادر به اداره ثبت شرکت‌های عراق

  7. اعلام قراردادهای دولتی شرکت یا دفتر شعبه به اداره ثبت شرکت‌ها

  8. به روز رسانی مدارک و علائم ثبتی در ابتدای هر سال میلادی در اداره ثبت شرکت‌ها