مشاور قانونی در کشور عراق به معنای انتخاب یک وکیل با پروانه وکالت از سوی کانون وکلای عراق و معرفی آن به اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. مشاور قانونی یک الزام قانونی است که از سوی اداره ثبت شرکت‌ها به کلیه شرکت‌های عراقی و غیر عراقی اعلام شده است و کلیه شرکت‌ها ملزم به داشتن مشاور می‌باشند. خاطر نشان می‌گردد که مشاور به صورت سالانه از سوی شرکت‌ها به اداره ثبت معرفی می‌گردد و این مشاورین مسئولیت اجرایی بر عهده ندارند و در صورت تمایل به اخذ مشاوره‌های قانونی از آنها بایستی توافقات بعدی و اجرایی با آنها صورت گیرد. خاطر نشان می‌گردد که در صورت عدم تعیین مشاور قانونی کلیه شرکت‌ها مشمول جریمه‌های قانونی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند که می‌تواند در طولانی مدت مانع فعالیت شرکت در عراق شود.

نکاتی در خصوص مشاور قانونی در عراق:

  • مشاور قانونی از طریق کانون وکلای عراق به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی می‌گردد. 

  • وکیل منتخب هیچگونه مسئولیت اجرایی و حقوقی بر عهده نخواهد داشت.

  • مبحث وکیل حقوقی شرکت برای امور حقوقی و قراردادی موضوعی جدا از مبحث مشاور قانونی است و در صورت نیاز به وکیل حقوقی بر حسب پروژه و نوع همکاری فرآیند و هزینه این امر متفاوت خواهد بود. تعیین وکیل حقوقی امکان ایجاد تغییرات حقوقی در شرکت ثبت شده (اعم از شعبه یا نمایندگی) فراهم می‌آورد. 

در صورت تمایل به اخذ خدمات پشتیان حقوقی در کشور عراق به دفتر تهران گروه الرافدین تماس حاصل فرمائید تا امکان دریافت توضیحات عملی را در این خصوص داشته باشید.