وزارت صنایع و معادن با شرکت‌های ایرانی در زمینه فرصت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری برای بازسازی کارخانه‌های موجود و تاسیس کارخانه‌های دارویی جدید در عراق وارد مذاکره شد.
دکتر حمودی عباس، مشاور وزیر صنایع و معادن، روز پنج‌شنبه، 2018/9/27 در نشستی، در حضور مدیر کل شرکت تولید دارو و لوازم پزشکی در سامرا، آقای لایت عبدالرحمان شرایط همکاری را با تعدادی از کارشناسان و مقامات نمایندگان ایرانی شرکت صنایع داروسازی ماکتاف در زمینه صنایع دارویی رامورد بررسی قرار دادند. مشاور وزیر از توانایی‌های تولید و تولیدی موجود در کارخانجات تخصصی صنایع دارویی عراق و نیاز بازار عراق صحبت کرد و گفت کشورش در حال حاضر 3 میلیارد دلار واردات دارو دارد و تنها 10درصد داروها توسط کشور عراق ساخته می‌شود.
نمایندگان شرکت ایرانی تمایل خود را برای کار در عراق و همکاری در زمینه صنعت داروسازی با توجه به قوانین عراق از طریق مشارکت در تولید با وزارت صنایع یا از طریق سرمایه‌گذاری با توجه به قانون سرمایه‌گذاری عراق اعلام کرد.

منبع: وزارت صنایع و معدن عراق