تخصص و اطلاعات کادر اجرایی در دفاتر کاری این شرکت در مبادی ورودی و خروجی، بنادر و شهرهای مهم امکان ارائه سرویس تشریفات گمرکی را در ایران و سایر کشورها با ارزش افزوده بالا فراهم ساخته است، در حال حاضر تیم های اجرایی در بخش‌های مختلف کلیه سرویس‌های ترخیص وارداتی و صادراتی کالا، ترانزیت کالا را از طرف دفاتر مرزی و بندری این شرکت ارائه می‌نماید. بخشی از مزیت‌های تیم گمرکی شرکت نصرالرافدین می‌باشد، در حال حاضر سرویس تشریفات گمرکی با رویکر بهینه‌سازی هزینه‌ی مالی و زمانی به تمامی مشتریان ارائه می‌گردد.

  • آشنایی با قوانین بندری و گمرکی

  • ایجاد ارتباطات موثر با عوامل دستگاه های اجرایی گمرکات

  • تکیه بر تیم مجرب اداری مستقر در دفاتر مرکزی جهت بررسی و تهیه مستندات

  • بهینه سازی هزینه های مالی و زمانی در پروسه های گمرکی


شرح اقدامات

  • انجام تشریفات گمرک صادراتی در ایران 

  • پوشش دادن کلیه خدمات گمرک خروجی و مرزی در ایران 

  • ترخیص کالا در گمرکات کشور عراق (گمرکات زمینی  هوایی  دریایی)

  • انجام عملیات ورود موقت کالا در گمرکات ایران

مزایا

آشنایی به قوانین واردات گمرکات عراق باعث گردیده است این مجموعه بتواند کلیه فرآیند ترخیص کالا در گمرکات کشور عراق را در بهترین نحو به انجام برساند.