پیرو انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه گازی الصدر 2 فی‌مابین یک شرکت ایرانی و وزارت برق کشور عراق، طراحی و ساخت تجهیزات لازم از طرف وزارت برق عراق به ایران واگذار شد. ترانسفورماتورهای مذکور به دلیل حجم و طراحی خاص دارای حساسیت فراوانی بودند که با توجه به عدم حمل مستقیم توسط تأمین‌کننده ، وزارت برق کشور عراق تخلیه و بارگیری آن را در مرز نپذیرفت که پس از مکاتبات لازم با وزارت برق عراق مقرر شد ترانس‌های این پروژه به صورت حمل مستقیم از مبدأ تا مقصد منتقل گردد.

با توجه به ماهیت عراقی شرکت حمل و نقل نصر الرافدین طی پروسه‌ای مجوزات لازم جهت محل ورود ناوگان حمل ایرانی همراه با اسکورت لازم صورت پذیرفت، پس از گذشت مدت زمان یک ماهه کلیه مجوزات لازم در ایران و عراق و نیازمندی‌های لازم در مسیر مهیا گردید.

در بهمن ماه سال 93 دو دستگاه ترانسفورماتور، پس از بارگیری هر کدام بر روی یک کمرشکن 11 محور از مبدأ زنجان حمل آغاز گردید. که پس از ورود به مرز مهران و انجام تشریفات خروجی از ایران و ترخیص در عراق محموله مذکور 7 روز بعد از بارگیری محل سایت پروژه الصدر 2 تحویل گردید. از نکات قابل توجه این پروژه، حمل یکسره توسط 2 دستگاه کمرشکن بدون تغییر و کاهش محور تا پایان مسیر بوده است.

حمل ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهای قدرت
حمل برای شرکت ایران ترانسفو ترانسفورماتورهای قدرت