مشتری و رضایتمندی آن در نصرالرافدین به عنوان مهمترین هدف سازمان در تمامی خدمات منظور گردیده است، بنابراین در کلیه فرآیندها و عملیاتهای اجرایی به گونهای طرحریزی گردید تا با کاهش دغدغه‌ی مشتری و ارائه سرویس مناسب، سطح رضایتمندی آن روز افزون گردد. لذا اهمیت این جایگاه نیازمند ارائه مسیری مطمئن برای حرکت در سازمان میباشد. ما تلاش کردیم با ایجاد مسیری مناسب حس متفاوتی برای مشتری در زمان تعامل با خودمان ایجاد نماییم.

 

اینفوگرافی نصرالرافدین