هیئت گردشگری استان بصره از انعقاد قراداد 64 ملیون دلاری برای سرمایه‌گذاری در این منطقه خبر داد. به گزارش روزنامه رسمی صباح این هیئت قراردادی برای سرمایه‌گذاری در 52 هزار هکتار زمین به قیمت 64 میلیون دلار با 3 شرکت سرمایه‌گذاری با همکاری شرکت‌های لبنانی و عراقی منعقد کرد این هیئت بیان کرد این پروژه یک موقعیت استراتژیک در استان بصره و منطقه را ایفا خواهد کرد لازم به ذکر است این جزیره که آب‌های اروند رود آن را احاطه کرده است در سالیان بسیار قبل یکی از بزرگترین منطقه گردشگری استان بصره به حساب می‌آمد که در برهه‌ایی از زمان به پایگاه ارتش تبدیل گشت و در سال 2003 به دلایل گونان تخریب شد، این پروژه فرصت مناسبی را برای اشتغال جوانان این استان فراهم خواهد کرد.