بانک تجارت عراق با هدف افزایش فرصت سرمایه‌گذاری وتسریع پروژه‌ها در کشور عراق توافق‌نامه 100 میلیون یورویی با بانک آلمانی به امضا رساند. این توافق‌نامه به طور مستقیم به حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بلند مدت  کمک خواهد کرد و نقش کلیدی در توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاران آلمانی و اروپایی و احیای زیر ساخت کشور عراق ایفا خواهد کرد. این توافق‌نامه با اعطای ضمانت‌نامه‌های بانکی گام بزرگی را برای رونق اقتصادی و دریچه ارتباطات بین کشور عراق با کشورهای اورپا ایفا خواهد کرد. لازم به ذکر است بانک کومرز دومین بانک بزرگ آلمان است و در بیش از 50 کشور جهان دارای شعبه و دفاتر است.