نخست وزیر، حیدر العبادی، در نشست خود با هیئت اقتصادی عراق، از حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری صحبت به عمل آورد وی گفت با توجه به عبور عراق از بحران داعش زمان آن فرا رسیده است که به دنبال تقویت اوضاع اقتصادی و اصلاح زیر ساخت‌های کشور و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان این مرز و بوم باشیم و این روند فقط با حمایت و تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری میسر خواهد بود و باید قوانین بازدارنده که مانع رشد وشکوفایی اقتصادی می‌شود حذف گردد و همه ارگان‌های دولتی و حکومتی برای تحقق عراقی آباد همکاری لازم را با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی داشته باشند.