الحلبوسی رئیس مجلس عراق اشاره کرد باید دولت و مجلس با متحد شدن و ارائه برنامه‌های منسجم با فساد اداری و مالی کشور مبارزه کنند. وی افزود باید برنامه‌های دولت و مجلس  اولویت‌بندی شود و در رأس کار بررسی قانون‌های غیرفعال در کشور می‌باشد که باید بررسی گردد وی در ادامه گفت: یکی از پایه‌های موفقیت دولت، همبستگی بین مقامات قانون‌گذاری و اجرایی است تا با فاسدان مبارزه شود و با این کار به  فساد پایان دهد.
گفتنی است حلبوسی در تاریخ 27 شهریور امسال، از میان 277 نماینده حاضر در جلسه، 196 رأی را برای کسب ریاست مجلس بدست آورد. این در حالی است که دو رقیب او خالد عبیدی و محمد خالدی، به ترتیب 89 و 4 رأی را از آن خود کردند.