عراق بار دیگر موضع خود در قبال تحریم‌های غیرعادلانه آمریکا نسبت به کشور ایران را اعلام می‌کند. با توجه به بیانیه‌ای از دفتر اطلاعات معاون اول رئیس مجلس حسن کریم الکعبی، هیئت پارلمان عراق به رهبری الکعبی روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی اتحادیه بین پارلمانی در ژنو پایتخت سوئیس، با هیئت از مجلس شورا جمهوری اسلامی ایران به ریاست فاطمه حسینی، ملاقاتی برگزار کرد و  در این دیدار کعبی انزجار خود و کشورش را نسبت به تحریم‌های غیر عادلانه آمریکا نسبت به مردم  ایران اعلام کرد وی همچنان از تشکیل کمیته دوستی پارلمانی برای تقویت روابط دو کشور و گام برداشتن در جهت منافع ایران و عراق خبر داد و  همچنین در این دیدار در  زمینه گسترش روابط تجاری و اقتصادی در زمینه  آب و برق نیز  به گفتگو پرداختند.