ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق: "محور فعالیت کنسولگری‌های ایرانی در عراق در مرحله آتی اقتصادی خواهد بود."

مسجدی در نشستی در کنسولگری ایران در نجف با حضور مقامات کنسول‌گری ایران در استان‌های نجف، کربلا، بصره، سلیمانیه و اربیل گفت: "با توجه به توسعه روابط عمیق بین ایران و عراق، به خصوص در زمینه بازسازی و ساخت و ساز، بعد اقتصادی باید همچنان به سوی جلو حرکت کند و این بدان معنی است که شرکت‌های ایرانی تلاش خود را برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب همکاری مشترک با عراق در برنامه‌های خود قرار دهند". هر کنسولگری ایران در جریان این دیدار ماهیت روابط مشترک با استان عراق که در آن کنسولگری واقع شده است، را توضیح داد و همه بر نیاز به توسعه این روابط و کار بر روی پیشنهادهای ارائه شده در این نشست تاکید کردند.
در طی این جلسه، پیشنهاد ارائه شده توسط رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق (ناصر بهزاد)، این بود که "هر نماینده ایرانی در عراق مسئولیت شناسایی فرصت‌های استان عراق برای ارائه خدمت صنعت و تجارت را بر عهده گیرد و معرفی کند".