آشنایی به قوانین حمل و گمرکات، تجربه کافی در عملیات‌های اجرایی و شبکه دفاتر کاری در نقاط مختلف باعث گردید تا درک مناسبی از نوع مجوزات و اسناد لازم برای انجام عملیات‌های حمل و ترخیص در هر منطقه یا کشور داشته باشیم، بر همین اساس سرویس تکمیل اسناد و مجوزات علاوه ارائه گردید تا صاحبان کالا علاوه بر محول نمودن خدمات مورد نیازشان در حمل و ترخیص کالاها، تکمیل و اخذ مجوزات لازم را نیز به ما بسپارند، بر همین اساس این شرکت کلیه مجوزات خاص تردد ناوگان در کشورهای مختلف، مجوز واردات، مجوزات صادرات کالا، اسناد مورد نیاز ترخیص کالا توسط این شرکت تهیه و تدوین می‌گردد.

شرح خدمات

  • دریافت تأیید گواهی مبداء و اینویس از سفارت عراق

  • پیگیری و اخذ گواهی مبداء از اتاق بازرگانی

  • انجام تاییدات لازم در وزارت امور خارجه

  • مشاوره در تنظیم اسناد گواهی مبدأ جهت تأیید در سفارت عراق

مزایا

  • تکمیل اسناد و مدارک طبق قوانین کشور عراق

  • آشنایی کامل تیم اجرایی به روال تأیید و تهیه مدارک

  • جلوگیری از اتلاف سوخت، هزینه زمان و مالی

 

گواهی مبدأ تأیید شده سفارت عراق

گواهی مبدأ تأیید شده سفارت عراق

اینویس تایید شده سفارت عراق

اینویس تایید شده سفارت عراق

نکته: با توجه به رعایت اصل امانتداری اطلاعات مشتریان گرامی اسم شرکت و علامت در تصاویر پاک گردیده است.