نام تجاری همان نشان و علامتی است که به صورت فارسی یا لاتین در فعالیتهای اقتصادی شرکت استفاده میشود. برند در جامعه ما به محصول یا خدمتی گفته میشود که اعتبار و ارزش اجتماعی و تجاری دارا باشد. بهترین وظیفه هر شرکتی پیدا کردن راه برای جلب توجه و وفادار سازی مشتری است. بزرگترین گام در تجارت کسب اعتماد است و علامت تجاری به وسیله برند سازی اعتماد و تعهد شتاب میبخشد.

هر برند از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات و یا اجاره دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت، محافظت مینماید. از دیدگاه کلان‌تر، علامت تجاری با رسمیت دادن و سود بخشی اقتصادی به صاحبان آن در سطح جهان سرمایهگذاری کرده واین ابتکار را ترویج میدهد.

مزایای ثبت برند در عراق