وزیر امور خارجه اردن در دیدار خود با نخست وزیر عراق بر تشکیل روابط قوی این کشور با عراق تاکید کرد. 
در این دیدار وزیر خارجه اردن آقای صفدی پیام تبریک پادشاه عبدالله دوم را به مناسبت تشکیل دولت عراق به نخست‌وزیر عراق رسانید و بر همکاری این کشور با عراق در تمامی بخش‌ها تاکید کرد.

عبدالمهدی در این دیدار بیان کرد این دو کشور در زمینه‌های مختلفی شراکت زیادی داشته‌اند اما باید از مرحله بوروکراسی عبور کرد و وارد کارهای عملی شد نخست وزیر عراق اشاره کرد که عراق پس از تخریب ناشی از جنگ و تروریسم نیاز به توسعه و بازسازی سریع دارد وی با تأکید بر توانایی عراق در زمینه‌ی نیروهای انسانی و مادی بیان کرد که عراق قادر خواهد بود خود را به زودی احیا کند وی بیان کرد برنامه دولت جدید عراق توسعه روابط اقتصادی با تمامی  همسایگان عراق می‌باشد .

در همین راستا در دیدار وزیر خارجه اردن با همتای عراقی خود یک کمیته مشترک برای ارتقاء روابط دو جانبه تشکیل گردید، همچنین دو طرف در مورد اهمیت تقویت همکاری دوجانبه در زمینه امنیت، حفاظت مرز، ترویج تجارت داخلی و تسهیل صدور ویزا از هر دو کشور توافق کردند.