فرم درخواست همکارینام
نام خانوادگی
نام پدر
آدرس ایمیل
رشته تحصیلی
موبایل
تخصص یا مهارت
میزان تحصیلات
وضعیت خدمت سربازی
جنسیت
تاهل
فایل پیوست (zip | rar) (2MB)
آدرس محل سکونت
توضیحات

قبول شرایط همکاری


اینجانب در صحت کامل و با دقت این فرم را تکمیل نموده و شرکت الرافدین مجاز است هر تحقیقی که لازم می‌داند درباره اینجانب به عمل آورده و درصورت آگاهی از نادرست بودن اطلاعات در هر لحظه از همکاری، اقدامات لازم صورت پذیرد.Persian English Arabic