در هر تعامل تجاری در هر کشوری اطلاعات مربوط به بانک‌های آن کشور جزئی از فاکتورهای ضروری جهت قراردادهای تجاری می‌باشد. گروه رافدین در جهت تأمین نیاز مطرح گردیده اقدام به جمع‌آوری لیستی از برخی وب سایت‌های بانک‌های عراق نموده است که ذیلاً مطرح گردیده است. لطفا جهت مشاهده وب سایت هر بانک بر روی نام آن کلیک کنید.

 

وب سایت بانک‌های عراق

بانک الرافدین

بانک الرشید

بانک مرکزی عراق

بانک بغداد

بانک اربیل

بانک الزراعی التعاونی

بانک العقاری

بانک العراقی للتجاره

بانک الورکاء للاستشارو التمویل

بانک التجاری العراقی

بانک الشرق الاوسط العراقی للاستثمار

بانک الاستثمار العراق

بانک المتحد الاستثمار

بانک الموصل للتنمية والاستثمار

مصرف بابل

بانک الاهلی العراقی

بانک الانتمان العراقی

بانک الاقتصاد للاستثمار والتمويل

بانک سومر التجاری

بانک الخلیج التجاری

بانک الشمال

بانک الاتحاد العراقی

بانک آشور الدولی

بانک المنصور للاستثمار

مصرف عبر العراق

بانک الهدی

بانک ملی ایران

بانک العراقی الاسلامی للاستثمار والتنمية

بانک دجله والفرات للتنمية والاستثمار

بانک بین‌المللی سرمایه‌گذاری بصره

بانک الصناعی العراقی

بانک ابوظبی الاسلامی

بانک جیهان

 بانک عبر التنمية الدولی