معرفی شرکت نصرالرافدین

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین زیر مجموعه گروه الرافدین میباشد که بصورت تخصصی در حوزه لجستیک فعالیت مینماید، این شرکت با توجه به نیاز گروه به خدمات لجستیک و همچنین عدم وجود یک شرکت ارائه دهنده کلیه سرویسهای لجستیکی در کشور عراق، ابتدا با رویکرد ارائه خدمات به صاحبان کالا و تجار در این کشور تاسیس گردید و در مدت کوتاهی توانست با ساختاری مناسب، سرویس های خود را سریعا گسترش و کامل نماید.

این شرکت ابتدا با شناسایی نیازمندیهای لجستیکی در کشور عراق، سرویس‌های خود را با محوریت این کشور ارائه نمود و با رویکرد توسعه این حوزه،  ضمن تکمیل خدمات لجستیکی خود در کشور عراق محورهای فعالیتی را به سایر کشور ها و در سطح بین المللی گسترش داد. در حال حاضر کلیه سرویسهای این شرکت در سایر کشورها، خصوصا کشورهای عربی به مشتریان ارائه میگردد و صاحبان کالا با توجه به سرویسهای مناسب و نظر بر توانایی این شرکت کلیه عملیات لجستیک خود را به این مجموعه واگذار مینمایند. ارائه سرویس حمل مستقیم به عراق و همچنین ترخیص کالا و سرویس حمل کالا در کشورهای مذکور یکی از شاخصترین خدمات این شرکت میباشد.

 

از سوی دیگر ویژگیهایی همچون

  1. ارائه زنجیره کاملی از خدمات حمل و نقل و لجستیک

  2. استفاده از راهکارهای تجربی و بومی جهت افزایش ضریب امنیت حمل و نقل در کشورهای با ریسک بالا

  3. سرعت عمل و چابکی بالا در اجرای عملیاتهای اجرایی

  4. آشنایی کامل با قوانین حمل و نقل و گمرکات

  5. تجربه بالا و مفید در حوزه مدیریت و اجرای عملیات لجستیک پروژه‌های پیمانکاری

  6. دارای شبکه دفاتر کاری و ارتباطات وسیع در کشورهای حوزه فعالیت

​باعث گردیده فعالیتهای این شرکت متمایز گردد. در حال حاضر نیز این شرکت بصورت مستمر در پروژههای نیروگاهی و نفتی عراق و سایر کشورها فعال دارد.