براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، عراق بزرگترین بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود، این کشور هیچ معاهده بین‌المللی در جهت حمایت از علائم تجاری را امضا ننموده و در حال حاضر عضو ناظر WTO می‌باشد. براساس قوانین جدید عراق، ثبت علامت تجاری برای ورود کالاهای ایرانی به این کشور الزامی است. از آنجا که این کشور در مسیر تدوین قوانین داخلی خود منطبق با TRIPS می‌باشد، ثبت جهانی برند برای کالای ایرانی حق تقدم ثبت در عراق به وجود می‌‌آورد و جلوی تقلب برند را می‌گیرد. همچنین تعیین طبقات جهانی نیز در کشور عراق با سایر کشورها متفاوت بوده و هر طبقه بسته به تعداد کالا یا خدماتی که ارائه می‌دهد می تواند به بیش از یک طبقه و چندین زیر طبقه تقسیم شود.

سیستم مادرید کنوانسیون پاریس قدیمی‌ترین معاهده بین‌المللی در جهت حمایت از علائم صنعتی است و یکی از پایه‌های تشکیل دهنده سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO است. گسترش فضای تجارت جهانی، خلاء‌های قانونی در کنوانسیون پاریس و لزوم حمایت از علائم تجاری زمینه را برای ظهور موافقتنامه مادرید فراهم ساخت و در نهایت، پس از تشکیل WIPO و پروتکل الحاقی مادرید، سیستم حمایت از علائم تجاری با عنوان (سیستم مادرید) شناخته شد. این سیستم دارای 92 عضو می‌باشد. از میان کشورهای جهان فقط 92 کشور سیستم مادرید را پذیرفته‌اند و بیش از 100 کشور جهان این سیستم را امضا ننموده‌اند. بیشتر کشورهایی که بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی هستند این سیستم را نپذیرفته‌اند و براساس سیستم TRIPS و معاهدات سازمان تجارت جهانی WTO عمل می‌کنند. عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عربستان سعودی و غیره عضو سیستم مادرید نمی‌باشند.