چهار هزار نیروی مردمی برای تامین امنیت زیارت اربعین در کشور عراق بسیج شدند.
فرماندار نجف در جنوب عراق، لوئی الیاسری، در مورد شرکت حدود بیست و سه هزار عنصر امنیتی در طرح حفاظت امنیتی زیارت اربعین خبر داد. در همین راستا چهار هزار عنصر از نیروهای حشد شعبی نیز در تأمین جاده و راه‌ها برای انتقال زوار کربلا شرکت خواهند کرد، فرماندار نجف همچنین درادامه سخن خود بر آمادگی کامل خود از استقبال زائرین امام حسین و برادر گرامیشان را اعلام کردند و پیش‌بینی کردند امسال 10 میلیون زائر در این اجتماع بزرگ شرکت خواهند کرد.