طبق آخرین رتبه بندی مجله فوربس آمریکا دکتر خوله طالب جبار مدیر بانک الرافدین عراق رتبه پنجم را در میان با نفوذترین زن خاورمیانه کسب کرد. 
ایشان این عنوان را در میان 100 زن فعال در حوزه اقتصادی در خاورمیانه کسب کرد گفتنی است معیار انتخاب مجله فوربس آمریکا میزان درآمد شرکت در سه سال اخیر می‌باشد. پیش از این نیز دکتر خوله در سال‌های 2016 جایزه برترین مدیر اجرایی بین کشورهای عربی را کسب کرد و در سال 2017 جایزه برترین دستاورد بانکی که توسط اتحادیه بین‌اللمللی بانکداران عرب برگزار شده بود را کسب کرد.