بانک مرکزی عراق اعلام کرده است که ذخایر مالی این کشور بیش از 60 میلیارد دلار است و ارزش ذخایر مالی کشور را قوی توصیف کرد.
بانک مرکزی عراق بیان کرد با توجه به تکامل روند دموکراتیک در عراق و تغییر مقامات دولت در فضای مثبت و پایدار، انتظار می‌رود با ذخایر موجود، بانک مرکزی نقش مهمی در ساختن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و مالی در عراق ایفا کند. بانک مرکزی همچنان بیان کرد به عنوان یک حامی اقتصاد کشور، با بهبود مثبت در قیمت نفت همراه با سیاست‌های مالی، دولت را قادر می‌سازد ارزش ذخایر را به سطوح بالاتر افزایش دهد. در پایان بانک مرکزی اعلام کرد تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت سیاست مالی برای پشتیبانی امور ساخت و عمران کشور در مرحله آتی انجام خواهد داد.