العبادی پایان حکومت خود را با عذرخواهی از مردم عراق اعلام کرد. نخست وزیر سابق، به مناسبت پایان دوره‌اش به عنوان نخست‌وزیر، بیانیه‌ای صادر کرد و حمایت کامل خود از دولت جدید را اعلام کرد. وی گفت: "با پایان حکم نخست‌وزیری من و انتقال قدرت به دولت جدید اجازه بدهید تا از شما اعراب، با افتخار به خاطر تلاش و جهاد شما به خاطر عراق و امنیت و وحدت و حاکمیت آن، تشکر ویژه‌ایی داشته باشم. همزمان با تشکر از شما  برای هر غفلت ناخواسته و برای تمام کاستی‌ها به دلیل وجود شرایط خاصی که در زمان دولت من حاکم بود عذر خواهی میکنم و تلاش دولت من فقط در راستای اصلاح کشور بود. العبادی همچنین حمایت کامل خود از دولت جدید را اعلام کرد و وی در پایان بیان کرد کار سیاسی خود را متوقف نخواهد کرد". حیدر العبادی در تاریخ 25 اکتبر سال جاری به صورت رسمی قدرت را به نخست وزیر جدید عراق آقای عبدالمهدی تحویل داد.