1- برای ثبت شرکت در عراق نیاز به شریک عراقی می‌باشد

2- حداقل 51 درصد سهام شرکت باید به نام افراد عراقی باشد

3- ثبت شرکت در انواع انفرادی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود میسر است

4- نام شرکت بایستی دوسیلابی ویا سه سیلابی و به زبان عربی باشد

5- حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت 1.000.000 دینار عراقی می باشد 

6- این شرکت فرآیند ثبت را به گونه‌ای طراحی کرده است که نیاز به حضور متقاضی در عراق نمی‌باشد

7- امکان ورود به وندورلیست و وزارت‌خانه‌های عراقی میسر می‌باشد

8- افتتاح حساب بانکی در بانک‌های عراقی به نام شرکت میسر می‌باشد

9- امکان خرید و فروش ملک به نام شرکت عراقی میسر می‌باشد

عضویت در شرکت و سرمایه اولیه

 • هر شخص حقیقی یا حقوقی، خارجی باشد یا عراقی، حق عضویت در شرکت‌های مذکور در قانون ثبت، به عنوان مؤسس یا سهامدار یا شریک را دارد، مگر آنکه مطابق قانون یا به واسطه حکم صادره توسط دادگاه صالحه یا بخش دولتی ذیصلاح، از عضویت منع شده باشد.

 • سرمایه اولیه شرکت می‌بایست به دینار عراقی معین شود.

 • سرمایه اولیه شرکت می‌بایست جهت انجام کسب و کار قید شده در قرارداد تاسیس شرکت و انجام تعهداتش تخصیص یابد، تصرف در موارد غیر مجاز نمی‌باشد.

الزامات و امور اجرایی تاسیس

 • موسسین شرکت می بایست قرارداد تاسیس شرکت را که حداقل شامل موارد زیر می باشد تهیه به امضای خود یا نمایندگان قانونی خودشان برسانند:

 1. نام و نوع شرکت.

 2. دفتر مرکزی شرکت که می‌بایست در کشور عراق باشد.

 3. هدف از تاسیس شرکت و ماهیت کلی فعالیتی که شرکت انجام خواهد داد.

 4. سرمایه اولیه شرکت که به سهام یا سهم الشرکه تقسیم شده باشد.

 5. تعداد اعضای انتخاب شده در هیات مدیره شرکت خصوصی سهامی.

 6. اسامی موسسین به همراه ملیت، حرفه، محل اقامت دائم، تعداد سهام و نیز میزان سهم هر یک از آنها از سرمایه اولیه شرکت.

 • موسسین شرکت می‌بایست سرمایه اولیه شرکت را یک یا چند بانک که مجاز به فعالیت در عراق می‌باشند سپرده گذاری کنند.

 • شرکت از تاریخ صدور گواهی تاسیس، وضعیت صنفی به خود می‌گیرد. این سند دال بر اثبات این وضعیت است.

 

ثبت شرکت در عراق