شرکت‌ها و اشخاصی که در صدد فعالیت در بازار عراق می‌باشند، بایستی جهت تسهیل امور در بازار عراق موفق به اخذ چهره حقوقی بومی گردند که در بازار بین‌المللی عراق این امر مزیت رقابتی شناخته می‌شود که توان و آزادی عمل بیشتری به شرکت‌ها و اشخاص ثبت شده در عراق خواهد داد. به صورت گذرا نکات کلی در این اقدام در کشور عراق به شرح ذیل می‌باشد:

  • ثبت شرکت در عراق دیگر با مالکیت صد در صد افراد و شرکت‌های خارجی امکانپذیر نیست(51 درصد عراقی، 49 درصد خارجی).

  • امکان افتتاح حساب به نام شرکت ثبت شده

  • امکان اجاره دفتر در عراق

  • امکان اخذ اقامت

  • اعتماد بیشتر شرکت‌های عراقی به شرکت‌های ثبت شده در عراق

  • امکان برقراری سریع‌تر با سازمانها و ارگانهای عراقی

  • الزامی به داشتن شریک عراقی برای ثبت نمی‌باشد

  • اشخاص حقوقی می‌تواند ثبت شرکت در عراق داشته باشند

ثبت شرکت در عراق با دو نوع مالکیت میسر می‌باشد که به شرح ذیل به حضورتان اعلام می‌گردد:
1- ثبت شرکت عراقی با مالکیت اشخاص حقیقی (مالکیت 49 درصد افراد خارجی بر سهام شرکت در عراق بلامانع است) 
2- ثبت شرکت عراقی با مالکیت اشخاص حقوقی (عموما این نوع ثبت به شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی پیشنهاد می‌شود که مترصد مالکیت معنوی بر روی یک شرکت غیر ایرانی می‌باشند) 
طبعاً با توجه به تفاوت‌های فوق‌الذکر مستندات الزامی جهت ثبت شرکت در عراق متفاوت می‌باشد که برخی از مدارک لازم به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک شناسایی سهامدار/سهامداران

آگهی تاسیس

قرارداد اجاره دفتر شرکت

روزنامه رسمی

وکالتنامه رسمی

گذرنامه مدیر عامل و وکالتنامه رسمی