بخش بازرگانی گروه الرافدین، با همکاری بخش خصوصی در عراق اقدام بر تأمین تجهیزات شهربازی جهت شهربازی شهر کربلا نمود. تجهیزات انتخاب شده برای این شهربازی با توجه به مرکزیت مذهبی شهر کربلا در ظرفیت بالا و تعداد بالا در نظر گرفته شد. (مثلاً انتخاب چرخ فلک 58 متری)

پیرو قرارداد مذکور پس از ساخت تجهیزات در ایران عملیات حمل و تحویل به محل پروژه آغاز گردید. تجهیزات مذکور که از نظر حساسیت ساخت، حجم سازه‌ها و عدم قابلیت تفکیک دارای اهمیت ویژه‌ای بودند می‌بایست با حفظ شرایط حمل گردند. بر همین اساس نیازمند نظارت و بکارگیری تیمی مجرب در مبدأ، مرز و محل تخلیه می‌بود با محول شدن مسئولیت حمل پروژه به دپارتمان لجستیک شرکت نصر الرافدین به سرعت پس از بررسی تجهیزات همراه با تیم سازنده برنامه‌ریزی لازم جهت زمان‌بندی و شیوه حمل انجام پذیرفت.

در این پروژه عملیات‌های زیر انجام می‌پذیرد:

  1. بارگیری در مبدأ

  2. حمل داخلی در ایران

  3. حمل داخلی در ایران

  4. تخلیه و بارگیری در مرز

  5. ترخیص و گمرکات عراق

  6. حمل داخلی در عراق

  7. تخلیه در مقصد توسط شرکت نصرالرافدین صورت پذیرفت

در حال حاضر بیش از 70 % از تجهیزات این شهربازی حمل و نصب گردیده است و پیش بینی می شود در ابتدایسال جدید میلادی راه اندازی گردد.