شرکت فراب به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده نیروگاه‌های آبی و گازی در ایران طی قراردادی تأمین و ساخت نیروگاه گازی الصدر 2 از طرف وزارت برق کشور عراق به این شرکت واگذار گردید. با توجه به موقعیت جغرافیایی پروژه (واقع در شهرک الصدر بغداد) و منابع تأمین تجهیزات نیروگاه، لازم می‌بود تجهیزات با روش‌های مختلف حمل و از طریق مبادی مختلف وارد کشور عراق شود.
از این رو پیمانکار حمل می‌بایست دارای شبکه‌ای گسترده می‌بود. پس مذاکرات طولانی مدیریت لجستیک و اجرای عملیات لجستیک تمام تجهیزات این نیروگاه طی قراردادی (در مراحل مختلف) به شرکت نصر الرافدین واگذار گردید. عملیات‌هایی همچون حمل مستقیم به عراق، ترخیص کالا در گمرکات عراق، ترخیص در بندر ام قصر، ترخیص در فرودگاه بغداد و حمل از همه مبادی اعلام شده به مقصد سایت در این پروژه پوشش داده شد.